Misja

Misja firmy ZWSE jest przede wszystkim służenie całym swoim doświadczeniem, umiejętnościami oraz zaangażowaniem elektroenergetyce. Prowadzeniem na jej rzecz, na najwyższym poziomie, modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych n/n, 15 kV, 110 kV oraz usuwanie awarii sieci niezależnie od pory dnia i roku dla zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Naszym celem jest:

  • sprostanie wzrastającym wymogom stawianym przez energetykę zawodową oraz znalezienie się wśród firm wyznaczających krajowe standardy wykonawstwa i projektowania w branży
  • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów osobowych i materialnych będących w dyspozycji przedsiębiorstwa
  • spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta, dla którego podstawową rzeczą jest zaufania do jakości usług ZWSE Opole
  • Cały czas wzmacniamy naszą kadrę pracowniczą oraz doskonalimy systemy jakości w naszej firmie. Wdrażamy najnowsze, sprawdzone i niezawodne technologie tak aby oferować usługi na najwyższym poziomie.

    Wykonywane przez nas inwestycje oraz remonty sieci elektroenergetycznych, projektowanie budowy nowych obiektów i modernizacja istniejących objęte są certyfikacją zgodną z normą ISO 9001.

    Jakość jest priorytetem w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem. Wdrożony system jakości realizowany jest poprzez ustanowione standardy wykonywania prac oraz usług, które stosowane są dla realizacji potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

    Wszystkie ustanowione procedury postępowania i standardy prac i usług poddane są stałemu procesowi monitorowania, a w razie potrzeby natychmiast modyfikowane.

Jesteś tutaj: Główna Misja