Schemat działania

Segment ten obejmuje najważniejsze procesy dla firmy:

 • Projektowanie – projektowanie usługi, uzgodnienia, opracowanie projektu i dokumentacji wykonawczej
 • Zaopatrzenie – zakupy, sprowadzanie towarów, gospodarka magazynowa, identyfikacja, weryfikacja dostaw towarowych oraz obsługa reklamacji dostaw
 • Transport – zapewnienie wyposażenia i sprzętu do wykonania usługi, produkcji (budowy), transport wyposażenia i ludzi na teren budowy oraz identyfikacja wyposażenia
 • Sterowanie procesem budowy – nadzorowanie: planowania i przygotowania usługi, kompletacji materiałów i sprzętu, wejścia na plac budowy, realizacji usługi, budowy, kontroli i odbiorów usługi, przekazania obiektu, usługi klientowi
 • System Jakości w tym obszarze obejmuje wszystkie etapy procesu, od wstępnego określenia charakteru zlecenia do ostatecznego zaspokojenia wymagań i oczekiwań klienta.,

  Etapy te obejmują:

  • projektowanie
  • zaopatrzenie
  • planowanie
  • badania i kontrolę
  • transport, przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie materiałów (gospodarka magazynowa)
  • realizacja budowy
  • kontrola i odbiory
  • przekazanie obiektu, usługi klientowi

   

Jesteś tutaj: Główna Schemat działania